การศึกษาทางไกล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 | หนังสือเวียนกรมที่ดิน ปี 2558

by Nguyen Giang
0 comment

การศึกษาทางไกล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1” โดยวิทยากรจากสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
1. นายอำนวย พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
2. นายวัชระ มาลัยมาตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกหนังสือสำคัญ
3. นายสมมานน สินธุระเวชญ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน (แก้ไขครั้งที่ 4 เรื่องระยะเวลาการแจ้ง ส.ค.1 ภายใน 180 วัน เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2547 29 พ.ค. 2548 และแก้ไขคุณภาพสื่อ ทั้งนี้ ก่อนแก้ไขมีผู้เข้าชมแล้ว 739+833+651=2,223 ครั้ง มีผู้กดชอบ 13 คน ไม่ชอบ คน)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายได้ตามลิงก์ https://bit.ly/3hUaKz1
กองฝึกอบรม กรมที่ดิน เผยแพร่

การศึกษาทางไกล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดที่ดินแบ่งแยกเพื่อขาย | Koy My Property Pro


ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดที่ดินแบ่งแยกเพื่อขาย
การขอยื่นเรื่องขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมาทำการรังวัดที่ดินนั้น จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินอยู่กับตัวเสียก่อน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 จ. เป็นต้น ซึ่งโฉนดดังกล่าวจะบอกถึงขนาดและแนวเขตของที่ดินเอาไว้ให้ตรวจสอบนั่นเอง
หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
• โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
• บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
• โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
✔️ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
​✔️ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
​✔️ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

READ  การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 | แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
1. ไปติดต่อที่สำนักงานเขตที่ดิน
2. รับคิว และรับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
3. ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
6. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
7. คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
10. ตรวจอายัด
11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
(หากเป็นการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดิน)
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรังวัดที่ดินค่ะ

ให้เรื่องอสังหาฯเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro
รับฝากขายเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท
ช่องทางการติดต่อ
ทักคุณก้อยⓀⓄⓎ✆℡: 0638242656
Line ➲ https://bit.ly/2FDfUyz
Line ➲ https://bit.ly/2JsCr0N
Inbox 📩
http://m.me/mypropertypro
……………….
Facebook fan page
https://www.facebook.com/MyPropertyPro9/
……………….
Website
http://mypropertypro.myweb.in.th/
……………….
YouTube ⏩ https://bit.ly/3cl3BCd
TikTok ⏩ https://bit.ly/2Zgrir8

READ  12เดือน ภาษาอังกฤษ Months | คมนาคม ภาษา อังกฤษ

ขั้นตอนในการทำรังวัดที่ดินแบ่งแยกเพื่อขาย ค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดที่ดินแบ่งแยกเพื่อขาย รังวัดที่ดิน รังวัดรวมโฉนดที่ดิน รังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดิน รังวัดสอบเขตที่ดิน รับฝากขายบ้าน รับฝากขายอาคารพานิช รับฝากขายคอนโด รับฝากขายที่ดิน รับขายฝากโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดให้เช่า บ้านเช่า เช่าคอนโด ซื้อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ kaidee mypropertypro 4289
Credit : Bensound.com/Freepik.com

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดที่ดินแบ่งแยกเพื่อขาย | Koy My Property Pro

กรมที่ดินดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2564


โครงการฯดำเนินการในพื้นที่ 50 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดกระบี่ 2. กาญจนบุรี 3. กาฬสินธุ์ 4. กำแพงเพชร 5. ขอนแก่น 6. จันทบุรี 7. ชลบุรี 8. ชัยภูมิ 9. เชียงราย 10. เชียงใหม่ 11. ตรัง 12. ตาก 13. ตราด 14. นครพนม 15. นครราชสีมา 16. นครศรีธรรมราช 17. นราธิวาส 18. น่าน 19. บึงกาฬ 20. บุรีรัมย์ 21. ประจวบคีรีขันธ์ 22. ปัตตานี 23. พะเยา 24. พังงา 25. พัทลุง 26. พิษณุโลก 27. เพชรบุรี 28. แพร่ 29. มหาสารคาม 30. มุกดาหาร 31. ยะลา 32. ยโสธร 33. ระยอง 34. ราชบุรี 35. ร้อยเอ็ด 36. ลำปาง 37. ลำพูน 38. ศรีสะเกษ 39. สกลนคร 40. สตูล 41. สระบุรี 42. สงขลา 43. สุโขทัย 44. สุราษฎร์ธานี 45. สุรินทร์ 46. หนองคาย 47. อุดรธานี 48. อุตรดิตถ์ 49. อุบลราชธานี และ 50. จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dol.go.th หรือ DOL call center โทร. 02 1415555

READ  BuGaan (บ้านกู!?) บ้านหรู 80 ล้าน แบรนด์ใหม่ล่าสุดจากแสนสิริ ! | BuGaan Yothinpattana | โครงการบ้าน 2561

กรมที่ดินดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2564

การศึกษาทางไกล เรื่อง การคัดค้านประเภทต่าง ๆ ในงานรังวัดฯ (คลิปที่ 1)


การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การคัดค้านประเภทต่าง ๆ ในงานรังวัด กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง\” (คลิปที่ 1) โดยนายธนกรณ์ สกุลกิม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายได้ตามลิงก์ https://bit.ly/2TsbBh3 กองฝึกอบรม กรมที่ดิน เผยแพร่

การศึกษาทางไกล เรื่อง การคัดค้านประเภทต่าง ๆ ในงานรังวัดฯ (คลิปที่ 1)

70 จังหวัดเฮ!! เตรียมรับโฉนดที่ดินปีงบประมาณ2565 เริ่มดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนด 1 ต.ค.นี้


70จังหวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี2565 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน2565 โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี2565 กรมที่ดิน โฉนดที่ดิน รายชื่อ70จังหวัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี2565 สาระน่ารู้station

70 จังหวัดเฮ!! เตรียมรับโฉนดที่ดินปีงบประมาณ2565 เริ่มดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนด 1 ต.ค.นี้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

You may also like

Leave a Comment