การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน | รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง

การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กรมบัญชีกลาง

การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน

จับพยาบาลเปิดคลินิกไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ.พิษณุโลก


21563
…ตำรวจภูธรภาค 6 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จับกุมพยาบาล เปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่ฉีดยาสเตียรอยด์และจ่ายยาชุด รักษาคนไข้ โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ภาพ/ข่าว…ชนกพงศ์ คล้ายขำ
ThaiPBSNorth ThaiPBS ThaiPBSNews

จับพยาบาลเปิดคลินิกไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ.พิษณุโลก

การเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Health Information Exchange (Health Link)


จำลองจากเหตุการณ์การจริงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยและแพทย์จะได้รับจากการใช้บริการ Health Link
Health Link เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาโครงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล หรือ Hospital Information Exchange: HIE โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยจากระบบโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์กลางที่มีความปลอดภัย เพื่อให้แพทย์จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลผู้ป่วยประกอบการรักษาพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อทั้งทางโรงพยาบาล แพทย์ และผู้ป่วย ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยแล้วเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: healthlink.go.th
รับชมวีดีโอทั้งหมดได้ที่
https://www.healthlink.go.th/YTlist

การเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Health Information Exchange (Health Link)

การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) และระบบเบิกจ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


วีดิโอการประชุมย้อนหลัง
การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) และระบบเบิกจ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดย พญ.วิชนี ธงทอง
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
และ นางสาวจุฬาพลอย ตังเต็มโรจนะ
ผู้เชี่ยวชาญงานนวัตกรรมปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) และระบบเบิกจ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มารู้จัก \”ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ\” โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ศูนย์บริการฯแห่งนี้ได้รับรางวัล \”ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทโรงพยาบาล ที่มีขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง\” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ จำนวน 885 แห่งอยู่ทั่วประเทศ ศูนย์บริการฯแต่ละแห่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 130 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 755 แห่งครอบคลุมทั่วไทย
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ นับเป็นกลไกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ สร้างการรับรู้ การเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพ(สิทธิบัตรทอง)โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพได้ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

อนึ่ง ขอเชิญทุกท่านติดตามการประชุมสัมมนาและพิธีมอบรางวัล \”เครือข่ายรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ถ่ายทอดสดทาง facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ห้องพักใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิบัตรทอง

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment