การตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบ EFiling ของกรมบัญชีกลาง | สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

การตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบ EFiling ของกรมบัญชีกลาง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กรมบัญชีกลางแจ้งข่าว ฉบับที่ 78/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ขอย้ำให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่พบสิทธิในระบบ
สิทธิจ่ายตรง

การตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบ EFiling ของกรมบัญชีกลาง

วิธีขอใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล (เบิกตรง)


ตำรวจ สอบตำรวจ นักเรียนนายสิบ สิทธิเบิกตรง ค่ารักษาพยาบาล

วิธีขอใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล (เบิกตรง)

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP. 2 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ค่ารักษาพยาบาล covid-19)


รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP. 2 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ค่ารักษาพยาบาล covid19)

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP. 2 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ค่ารักษาพยาบาล covid-19)

Ep.1👨‍✈️ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย,สิทธิกรณีเสียชีวิต👩‍✈️


เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องใช้แนบในการเบิก
– บัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทหารผ่านศึก (สำเนาหน้าหลัง บัตร)
– คำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ลงชื่อสกุล ด้านหลัง ส่วนรายละเอียดด้านหน้า จนท.จะเป็นผู้กรอกรายละเอียดข้อความให้ โปรดระบุด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร
– ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้ลงชื่อสกุล ด้านหลังใบเสร็จรับเงิน ถ้าเป็นกระดาษคาร์บอน ให้ลงชื่อสกุลด้านหน้าใบเสร็จรับเงินที่เป็นที่ว่าง ไม่ทับตัวเลขหรือตัวหนังสือของใบเสร็จรับเงิน เพื่อความสะดวกในการประทับตรา
กรณีเบิกให้คู่สมรส หรือ บุตร
– สำเนา บัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทหารผ่านศึก
– คำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาล
– ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริง
– สำเนาทะเบียนสมรส
– สำเนาสูติบัตรบุตร (ใบเกิด) หรือทะเบียนบ้านบุตร
กรณีที่จะให้บุตรใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้น ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย โดยการจดทะเบียนสมรสระหว่าง บิดามารดา หรือถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส
เจ้าหน้าที่ รปภ.ชาย จะต้องมีใบรับรองบุตรจากทางราชการ เพื่อให้บุตรได้ใช้สิทธิ์การเบิก
เจ้าหน้าที่ รปภ.หญิง เบิกให้บุตรได้ไม่ต้องแนบทะเบียนสมรส
บุตรมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

Ep.1👨‍✈️ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย,สิทธิกรณีเสียชีวิต👩‍✈️

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองจ่าย (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


การใช้งานระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการระบบ LAB CATALOG
จัดทำโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองจ่าย (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment